Novinky


Lokalita Roudnice - Podlusky                                 ukončeno
Nově zahájen prodej pozemku pro výstavbu RD o výměře 743 m2. Cena 1.150 Kč/m2 - více zde.

Luxusní vila Děčín                                                   probíhá
Kompletní inženýrská činnost – vyhledání pozemku, zajištení vydání stavebního povolení, výběr dodavatele a subdodavatelů, uzavrřní smluvního vztahu, technický dozor provádění stavby a kolaudace.


Lokalita Roudnice - Podlusky                                 8.7.2008
Dne 19.6.2008 byly povoleny k užívání již všechny stavby inženýrských sítí a komunikace pro lokalitu Roudnice n/L – Podlusky.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 8.7.2008
V současné době probíhá převod pozemků v katastru nemovitostí na nové nabyvatele a zahajujeme první inženýrské práce na získání povolení k výstavbě plánovaných rodinných domu.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 28.5.2008
Stavba dokončena. MÚ Roudnice nad Labem dne 17.5.2008 vydal souhlas s užíváním komunikace a dne 14.5.2008 vydal souhlas s užíváním plynovodu. Ukončení řízení o povolení k užívání vodovodu a kanalizace bude 18.6.2008.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 9.4.2008
Výstavba infrastruktury je v současné době těsně před dokončením. Přijďte se podívat.
       

AKCE:                                                                     13.3.2008
Při uzavření smlouvy na pozemek Vám zajistíme inženýrskou činnost (získání stavebního povolení) pro výstavbu Vašeho rodinného domu zdarma.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 27.2.2008
Výstavba infrastruktury Podlusky – komunikace
       

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 4.2.2008
K dnešnímu dni byly zahájeny stavební práce na vybudování infrastruktury.
       

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 9.1.2008
K dnešnímu dni byly vydány všechny toi potoebné stavební povolení z nichž dvi již nabyly právní moci. Plánované zahájení výstavby infrastruktury v boeznu 2008 bude dodrženo.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 8.11.2007
V soueasné dobi byly podány žádosti o vydání všech požadovaných stavebních povolení.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 21.9.2007
V soueasné dobi projednáváme dokumentaci pro vydání stavebního povolení na komunikaci a inženýrské síti.

Lokalita Roudnice - Podlusky                                 21.8.2007
Nabylo právní moci územní rozhodnutí na výstavbu komunikací a inženýrských sítí pro danou lokalitu.